Religie in het huidige SloveniëDe ommekeer naar het Christendom

Toen de eerste Slaven zich op het huidige Sloveense grondgebied vestigden (halverwege de 8e eeuw), was het proces van bekering tot het christendom al geruime tijd gaande. De Slaven mengden zich met de toenmalige bewoners die al bekeerd waren. Zo langzamerhand werden de heidense goden vervangen door slechts één Christelijke God. Helemaal verloren gingen de gebruiken niet, waardoor er een mix ontstond van oude tradities met nieuwe christelijke inhoud.

Als democratisch land waarborgt Slovenië het recht op vrijheid van godsdienst. Volgens de laatste volkstelling is het grootste gedeelte van de Slovenen Katholiek. De specifieke data zijn als volgt:

- 57,8% Katholiek
- 2,4% Moslim
- 2,3% Orthodox
- 0,9% Protestant
- 10,1% Atheïst
- 3,6% overige religies
- 22,9% wil niets over hun religie kwijt

Katholieke geloof

Door de geschiedenis heen was het katholieke geloof van groot belang voor de ontwikkeling van de Sloveense natie, en heeft nog steeds een grote invloed op de samenleving en het openbare leven. Vandaag de dag neemt het aantal Slovenen, die zichzelf definiëren als katholieken, af. Voordat de Tweede Wereldoorlog uitbrak was het percentage katholieken in Slovenië 88% en nu nog 57,8% In Slovenië zijn er vele katholieken de kerk niet of nauwelijks bezoeken. Tegelijkertijd zijn er veel gezinnen die niet katholiek zijn, maar wel de tradities en gewoonten van de christelijke feesten in stand houden.

Andere godsdiensten

De orthodoxe christenen bestaan voornamelijk uit Serven die in de tijd van het voormalige Joegoslavië naar zijn Slovenië gekomen. De religie wordt onder de Serven nog steeds op hun nakomelingen overgebracht.
In Slovenië is er slechts één Orthodoxe kerk te vinden, namelijk de Servisch-Orthodoxe Kerk van St. Cyril en St. Methodius in Ljubljana.
De moslims zijn voornamelijk voormalige migranten uit Bosnië en Herzegovina. Er zijn in Slovenië nog geen moskeeën te vinden.
De protestantse gemeenschap leeft voornamelijk in het noordoosten van Slovenië.
Het belangrijkste kenmerk van de protestantse gemeenschap is dat de leden leven voornamelijk in het noordoosten van Slovenië.

3-daagse weersverwachting

Vreme

Advertenties

Advertenties